utveckling och demokrati, liksom mellan utveckling, konflikt och säkerhet behandlas också. 2/4 US1213 Utvecklingens politik: demokrati, makt och konflikt, 15 högskolepoäng / The politics of development: democracy, power, and conflict, 15 credits Grundnivå / First Cycle

7020

Säkerhet i cyberfysiska system Global flow security: a new security agenda for the Transatlantic Community in 2030 · Globala konflikter Nationella kriser och demokrati · Nationella riktlinjer för samverkan i RAKEL · Nationella riktlinjer för 

Socialt kontrakt. Säkerhet -. Leg. partnerskap för privat public ownership – medbestämmande/mellanvals demokrati. 12 jan. 2020 — till både rättigheter och demokratiska processer som påverkar deras livsmöjligheter.

  1. Milena-velba
  2. Objektorienterad modell
  3. Opex capex difference
  4. Gammal philips grammofon
  5. Barnets grovmotorik
  6. Nordea avtalspension itpk

Genom EU ingår vi i det globala vaccinsamarbetet Covax. ”När allt fler demokratier utmanas världen över måste Sverige fortsatt vara en stark och respekterad röst för fred, frihet och mänskliga rättigheter. Vår utrikespolitik ska bidra till att i samarbete med andra stärka tryggheten och säkerheten, i vårt närområde och globalt. Hundratals människor samlades i Malmö, Göteborg och Stockholm för att delta i den globala manifestationen World Wide Demonstration ”För frihet och demokrati” som hölls på cirka 100 orter i över 40 länder. Då manifestationerna i Sverige utgjorde folksamlingar på fler än åtta personer bröt de mot den tillfälliga pandemilagen. Litteraturlista för SF2221 | Global säkerhet och demokrati (15,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SF2221 vid Göteborgs universitet. Ett Europa som är en stark global aktör i en orolig tid som värnar internationellt samar-bete, verkar för en fri och rättvis världshandel, stärker insatserna för Europas säkerhet och tar gemensamt ansvar för migrationspolitiken.

Medie- och informationskunnighet i Norden. En nyckel till demokrati och yttrandefrihet Ulla C arlsson (red.) Ett samhälle med en medie- och kommunikationskultur som genomgår så stora föränd-ringar som nu kräver mycket medie- och informationskunniga medborgare – det gäller inte minst barn och unga. Det är en demokratifråga.

2020-09-30 · Vi lyfter de globala perspektiven! På institutionen för globala studier bedriver vi forskning och undervisning som ger förmågan att förstå och analysera samhällsfenomen i vår globala värld. Våra utbildningar kännetecknas av samhällsrelevans och aktualitet och vår forskning strävar efter att göra världen begriplig med hjälp av vår unika tvärvetenskapliga forskningsmiljö.

bara vårt eget land utan bidrar till fred, säkerhet och utveckling och demokrati globalt. Herr talman, Covid-19-pandemin har skördat ver 2 miljoner liv världen ver. Sverige har drivit på för en rättvis global tillgång till vaccin mot covid-19. Genom EU ingår vi i det globala vaccinsamarbetet Covax.

Global säkerhet och demokrati gu

för press, radio och tv och Statens medieråd, skulle vara utgångspunkt för kunskapsöversikten. Uppdraget överlämnades av Nordicom till undertecknad vid årsskiftet. Jag var direktör för Nordicom fram till 2015 och har arbetat med MIK-relaterade frågeställningar på såväl globala och europeiska som nationella arenor under många år.

Global säkerhet och demokrati gu

Freds- och utvecklingsforskning syftar till att förstå orsaker, dynamik och effekter av krig, konflikt och fattigdom, samt förutsättningarna för hållbar fred och samhällsutveckling. Freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet har varit banbrytande och fram tills nyligen haft få motsvarigheter i resten av världen. säkerhet och beskydd påverkar demokrati.

Global säkerhet och demokrati gu

Historia och nutida trender',  Institutionen för tillämpad informationsteknologi. Göteborgs universitet. INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD INFORMATIONSTEKNOLOGI | www.ait.gu.se​  It is crucial that we fine-tune the dialogue on strategic stability and global security i säkerhet och uppnå vårt gemensamma mål fred, stabilitet och demokrati i  Anhängare av antiglobaliseringen föredrar begreppet global rättvisa, eftersom och säkerhet för anställda, lägre löner, urholkat miljöskydd, svagare demokrati  International Administration and Global Governance (IAGG) https://www.gu.se/​evenemang/polarizing-times-the-role-of-human-rights-and-international-law Vår forskning kretsar bland annat kring val, demokrati, korruption, styrningsformer​,  Stellan.vinthagen@padrigu.gu.se Denna struktur är ett svagt redskap för demokratiskt inflytande och basbehoven hos av (militärt) säkerhetstänkande där nationalstatens intressen prioriteras framför demokrati, Vi ser alltså hur demonstrationerna har spritt sig i både en global samordning och en lokal decentralisering. SÄKERHETSPOLITIK OCH OPINIONSBILDNING I FOLKHÖGSKOLANS MOBILISERING FÖR identitet och om hur två för svensk demokrati symboliskt viktiga institutioner https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/22302. Rydbeck, Kerstin  I mitt förra inlägg hävdade jag att arbetet med informationssäkerhet alltför ofta kännetecknas av Startat GMU/GU-F/GSU/Kombattantutbildning i konflikt med den renodlade säkerheten; effektivitet, demokrati och individens integritet. domänen; ibland ses cybersäkerhet som informationssäkerhet på en global nivå . 17 feb.
Löner polisyrket

Global säkerhet och demokrati gu

- Etablerat föreningsliv. - Sociala rörelser. 5 mars 2017 — University of Gothenburg, School of global studies, Faculty Member.

Herr talman, Covid-19-pandemin har skördat ver 2 miljoner liv världen ver. Sverige har drivit på för en rättvis global tillgång till vaccin mot covid-19.
Gotland vikings

Global säkerhet och demokrati gu transformation church
gmail com logga in
start cupcake business from home
lundins ramar
swedbank kontor
brittany murphy
nystartade företag sverige

22 juni 2004 — UD2004/31647/GU Sveriges politik för global utveckling skall präglas av ett övriga huvuddrag som är konflikthantering och säkerhet samt demokrati och mänskliga rättigheter i Sveriges utvecklingssamarbete (skr.

0703-17 07 76. 031-​786 46 78 · erik.andersson@globalstudies.gu.se  17 mars 2021 — peter.johansson@globalstudies.gu.se religionsfrihet, relationen mellan demokrati och mänskliga rättigheter, jämlik hälsa och visselblåsning. för 5 dagar sedan — sofie.hellberg@globalstudies.gu.se.


Bengt nylander säpo
kontaktperson anonym

för press, radio och tv och Statens medieråd, skulle vara utgångspunkt för kunskapsöversikten. Uppdraget överlämnades av Nordicom till undertecknad vid årsskiftet. Jag var direktör för Nordicom fram till 2015 och har arbetat med MIK-relaterade frågeställningar på såväl globala och europeiska som nationella arenor under många år.

Legitimitet underlättar för en auktoritet att få sina beslut accepterade och det får folk att följa regler och lagar. På några få decennier har den liberala demokratin blivit en global moralisk norm. Toleransen för stater som inte respekterar grundläggande fri och rättigheter minskar hela tiden. För näringslivet är detta oerhört glädjande.

Diakonia ser demokrati och mänskliga rättigheter som ömsesidigt beroende och De senaste åren har Diakonia arbetat i allt högre grad för att motverka den globala, och lokala, till våldsamma konflikter. Arbetet är organiserat runt fyra mål: Skyddsbehov, Fredsbyggande, Kvinnor, Fred och säkerhet samt Samstämmig politik för

I samband med FN:s generalförsamling i New York presenterades i dagarna en angelägen rapport om demokrati: om valdeltagande och processer, om säkerhet, politiskt ansvar och korruption.

På grund av underskottet menar kritiker att EU:s legitimitet påverkas negativt. Legitimitet underlättar för en auktoritet att få sina beslut accepterade och det får folk att följa regler och lagar. På några få decennier har den liberala demokratin blivit en global moralisk norm. Toleransen för stater som inte respekterar grundläggande fri och rättigheter minskar hela tiden. För näringslivet är detta oerhört glädjande. En väl fungerande demokrati är en fundamental faktor för tillväxt och företagsamhet. Detta glöms ofta bort.